بررسی دلایل سنگ اندازی فرانسه در مذاکرات هسته ای

پلیس بد از به هم خوردن معادلات چه سودی می برد

در روزهایی که شاید همه مردم منتظر شنیدن خبرهایی مبنی بر رسیدن به توافق بودند، ناگهان با اظهار نظرهایی از سوی فابیوس مامی معادلات در هم پیچیده شد.

آخرین اخبار