پیام رقاص مبتذل برای شورشیان سوریه+تصاویر

ایده نظامی روی میز در طول اولین ماه پس از انقلاب توسط غرب یک بازی است ما نباید دلخوش به غرب و اعراب منطقه باشیم.انقلاب سوریه پیروز خواهد شد به زودی به سرنگونی رژیم اسد منتج خواهد گردید.

آخرین اخبار