رئیس تبلیغات اسلامی شهرضا:

داشتن شورحسینی توام بابصیرت و شعورحسینی دو بال معرفت دینی است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرضا گفت: داشتن شورحسینی توام با بصیرت و شعور حسینی می تواند به‌عنوان دو بال معرفت دینی لحاظ گردد و این معرفت دینی در سایه وعظ و خطابه و استفاده از روحانیون گرانقدر و متعهد میسر است.

آخرین اخبار