ادامه رایزنی گروه‌های سیاسی یمن برای حل بحران

گروه‌های سیاسی یمن روز دوشنبه نیز گفت‌و‌گوهای خود را برای حل اختلاف‌ها و برون رفت از شرایط کنونی ادامه دادند.

آخرین اخبار