گزارش تصویری/ دیدار شورای هیئات با رئیس اداره صنعت و معدن

به مناسبت هفته صنعت و معدن، اعضای شورای هیئات مذهبی و رئیس اداره تبلیغات اسلامی با رئیس و پرسنل اداره صنعت و معدن شهرضا دیدار کردند.

آخرین اخبار