افشاگری یک سایت آمریکایی/

رژیم صهیونیستی با کشورهای عرب به صورت پنهانی متحد است

با وجود در گیری های ظاهری رژیم صهیونیستی با کشور های حاشیه خلیج فارس، دو طرف به صورت پنهانی و آن هم پشت در های بسته، از «روابط حسنه خصوصی » بهره می برند.

انگلیس پایگاه نظامی در خلیج فارس برپا می کند

روزنامه آمریکایی ˈورلد تریبیونˈ فاش کرد که دولت انگلیس قصد دارد در منطقه خلیج فارس پایگاه نظامی دائمی برپا کند.

آخرین اخبار