مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرضا:

حماسه نهم دی ولایت‌پذیری مردم را ثابت کرد

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرضا گفت: حماسه نهم دی ولایت‌پذیری مردم را ثابت کرد.

آخرین اخبار