با حضور مسئول شورای تبیلغات اسلامی اصفهان:

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرضا معارفه شد

با حضور مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرضا معارفه شد.

آخرین اخبار