شورای نظارت بر صداوسیما حق انتخاب مجری را به رسانه ملی داد

نائب رئیس شورای نظارت بر صداوسیما جزئیات جلسه امروز شورای نظارت بر صداوسیما را تشریح کرد.

آخرین اخبار