با حضور کارشناس ارشد مشاوره؛

سمینار « سمینار زن کنترل کننده، مرد بی تفاوت» در منظریه برگزار شد

سمینار زن کنترل کننده، مرد بی تفاوت، دختر سختگیر، پسر بی انگیزه، علت‌ها و راه حل ها در شهر منظریه برگزار شد.

آخرین اخبار