گزارش تصویری/ حضور اعضای شورای هیئات مذهبی در صبحگاه مدرسه صالح و تجیل از مقام معلم

اعضای شورای هیئات مذهبی ضمن حضور در صبحگاه مدرسه صالح شهرضا از مقام معلم در این مدرسه تجلیلی به عمل آوردند.

آخرین اخبار