رئیس ارشاد شهرضا مطرح کرد

آگاه سازی جوانان از مضرات مواد مخدر، مهمترین اقدام برای پیشگیری از اعتیاد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرضا گفت: مراقبت خانواده‌ها و آگاه سازی جوانان از مضرات مواد مخدر صنعتی، مهمترین اقدام برای پیشگیری از اعتیاد است.

رئیس شبکه بهداشت شهرضا مطرح کرد

وجود ۱۲ مرکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی در شهرضا

رئیس شبکه بهداشت شهرضا گفت: شهرضا با داشتن ۱۲ مرکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی در زمینه پیشگیری از اعتیاد اقدامات خوبی انجام داده است و درمان‌های جایگزین انجام می شود.

رئیس بهزیستی شهرضا:

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در شهرضا برپا می شود

رئیس بهزیستی شهرضا گفت: دومین نمایشگاه به محوریت نیروی انتظامی در هفته ناجا در کارخانه نوین شهرضا با همکاری شبکه بهداشت، شهرداری، بهزیستی, اداره ورزش و جوانان و انجمن NA و نیروی انتظامی برگزار می شود.

فرماندار شهرضا:

حضور روانشناس در مراکز ترک اعتیاد شهرضا ضروری است

فرماندار شهرضا گفت: معتاد بعد از بازتوانی باید در مراکز ترک اعتیاد شهرضا تحت نظر روانشناس قرار بگیرد.

آخرین اخبار