تصاویر | کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در بهزیستی شهرضا با موضوع اجرای طرح یاریگران زندگی تشکیل شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا خبر داد:

ابلاغ ۲۴۲ عنوان پژوهشی در حوزه مواد مخدر به مرکز پژوهشای دانشگاه آزاد

انصاریپور گفت: ۲۴۲ عنوان پژوهشی در حوزه مواد مخدر تعیین و برای انجام تحقیقات دانشجویی و علمی به مرکز پژوهشهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ابلاغ شده است.

مسئول پژوهش شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

اعتیاد به مواد مخدر یکی از پنج آسیب نخست کشور است

مسئول پژوهش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: در اعلام ۵ آسیب اصلی از سوی مقام معظم رهبری و وزیر کشور اعتیاد یکی از آن ۵ آسیب معرفی شده است.

فرماندار شهرضا:

کارگاه پیشگیری از اعتیاد ویژه اقشار مختلف جامعه در شهرضا برگزار می‌شود

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: ضرورت دارد برای معلمان، دبیران و دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، اصناف و ورزشکاران کارگاه پیشگیری از اعتیاد برگزار شود.

رئیس بهزیستی شهرضا خبر داد

۵۰ محله شهرضا آماده اجرای طرح‌های اجتماع محور در برخورد با اعتیاد

رئیس اداره بهزیستی شهرضا گفت: طرح اجتماع و محله محور در زمینه اجتماعی کردن مواد مخدر در شهرضا اجرا شد، در این طرح شهرضا به ۵۰ محله تقسیم شده است.

رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

بیکاری و سردرگمی، از دلایل بازگشت به اعتیاد است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: یکی از دلایل بازگشت به اعتیاد بیکاری و سردرگمی است.

آخرین اخبار