شورای مبارزه با مواد مخدر

آمار گرایش به مواد مخدر در استان اصفهان فاجعه بار است/ برای مبارزه خانواده ها وارد شوند

در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا به بررسی اعتیاد و مقابله با آن و برنامه ریزی جهت آموزش مواد مخدر، برای خانواده ها برگزار گردید.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر شهرضا مطرح کرد:

افزایش بیش از حد ناخالصی در موادمخدر/ مسمومیت حاد و مزمن به دلیل وجود سرب در تریاک

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرضا گفت: افزودن ‏ سرب به تریاک بسیار خطرناک بوده و علاوه بر مسمومیت حاد باعث افزایش شدید عوارض و حتی مرگ و میر می شود ‏و صدمات جبران‌ناپذیری را متوجه افراد و جامعه می کند.

آخرین اخبار