امام جمعه شهرضا

همه باید نسبت به امربه معروف احساس مسئولیت کنند

امام جمعه شهرضا گفت:امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارکان دین مبین اسلام است که باید به یک دغدغه تبدیل شود و همه نسبت به اجرای آن احساس مسوولیت کنند.

آخرین اخبار