فرماندار شهرضا:

ایجاد نشاط اجتماعی در سطح شهرستان با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری

فرماندار شهرضا گفت: در سطح شهرستان باید با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری نشاط اجتماعی را ایجاد کنیم.

امام جمعه شهرضا:

از برنامه‌های شاد و منطبق بر موازین شرعی در شهرضا حمایت می‌کنیم

امام جمعه شهرضا گفت: ما باید در جامعه نشاط ایجاد کنیم و خنده را برلب مردم آوریم با برنامه‌هایی که سرشار از نشاط و خنده و شرعی هستند مخالفت نکنیم.

امام جمعه شهرضا:

توسعه فرهنگ قرآنی یک ضرورت است

امام جمعه شهرضا گفت: بزرگترین ضرورت یک اسلام حقیقی، ضرورت مفاهیم قرآنی در تمامی حیات انسانی است.

فرماندار شهرضا:

پایگاه بسیج باید یکسره در مساجد دایر باشد/مساجد بهترین پایگاه برای اجرای برنامه های فرهنگی

فرماندار شهرضا گفت: مساجد بهترین پایگاه برای اجرای برنامه های فرهنگی است و از این ظرفیت باید برای تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده کرد.

آخرین اخبار