گزارش تصویری / جلسه شورای فرهنگ عمومی

جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور مسئولین و صاحب نظران فرهنگی شهرستان در سالن شهید باهنر فرمانداری برگزار گردید.

آخرین اخبار