فرماندار شهرضا:

ادارات شهرضا از بکارگیری افراد بازنشسته اجتناب کنند/ اجرای سرشماری عمومی کشاورزی در شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: در ادارات شهرستان شهرضا حتی‌الامکان از نیروهای بازنشسته استفاده نشود و از ظرفیت و پتانسیل نیروهای جوان بهره گرفته شود.

آخرین اخبار