برای نخستین بار در شهرضا؛

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در شهرضا افتتاح شد

همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر نخستین نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در شهرضا افتتاح شد. صادقی ریاست اداره بهزیستی شهرستان شهرضا در این رابطه گفت: این نمایشگاه براساس مصوبه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر با محوریت اداره بهزیستی و با نظارت فرمانداری شهرستان ایجاد شده است همچنین در برپایی این نمایشگاه نیروی انتظامی یاری رسانده اند. […]

آخرین اخبار