حداد عادل خبر داد:

انتشار دومین جلد فرهنگ جامع زبان فارسی در نمایشگاه کتاب

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از انتشار دومین جلد از فرهنگ جامع زبان فارسی در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

آخرین اخبار