استراتفور:

سپاه پاسداران ایران؛ نخبگان توانمند در برابر هرنوع تهدید خارجی و داخلی

یک اندیشکده آمریکایی طی تحلیلی از سپاه پاسداران و بسیج به عنوان نیروهای مستحکم در برابر تهدیدهای بالقوه بیرونی و داخلی با اعتقادات راسخ مذهبی یاد کرد.

آخرین اخبار