محمد‌بن سلمان شرکت آرامکو را از وزارت نفت عربستان جدا می‌کند

فرزند پادشاه عربستان مقدمات جدا کردن شرکت آرامکوی نفتی متعلق به دولت عربستان سعودی را از وزارت نفت این کشور فراهم می‌کند.

آخرین اخبار