تشکیل نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دولت یازدهم

نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت یازدهم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

آخرین اخبار