بازگشت تکرار پایه به دوره ابتدایی

معاون دبیرکل آموزش وپرورش گفت:‌ بر اساس مصوبه جدید شورا اگر دانش‌آموزی در دو درس ریاضی و فارسی توصیف نیازمند تلاش بیشتر را کسب کند،مشمول تکرار پایه می‌شود.

آخرین اخبار