عضو شورای اسلامی شهرضا:

حمایت از هنرهای بومی، محلی و هنرمندان شهرضا در دستورکار مسئولان شهر باشد

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا گفت: در شهرستان شهرضا باید از هنرهای بومی و محلی شهرستان و از هنرمندان و افراد خلاق و نخبگان شهرضا در تمام زمینه ها حمایت کرد.

آخرین اخبار