تصاویر| جلسه امور مساجد شهرضا

جلسه شورای سیاست گذاری امور مساجد شهرستان شهرضا در دفتر امام جمعه برگزار شد.

آخرین اخبار