عضو شورای سیاستگذاری خودرو خبرداد؛

پژو غرامت قرارداد قبلی را به ایران می‌پردازد

عضو شورای سیاستگذاری خودرو اعلام کرد: پژو غرامت قرارداد قبلی را به ایران می‌پردازد.

آخرین اخبار