رئیس اداره زکات استان اصفهان:

انتظار اختصاص ۱ تا ۲ هزار درخت انار برای زکات در شهرضا داریم

رئیس اداره زکات استان اصفهان گفت: شهرضا باغات انار بسیار خوبی دارد که می‌توان سهمی از این انارها را برای فقرا در نظر گرفت.

آخرین اخبار