تجمع در حمایت از «حق حجاب در محیط کار» مقابل دادگاه عالی آمریکا +تصاویر

تعداد زیادی از فعالان مسلمان شهر واشنگتن، در حمایت از حجاب زنان مسلمان در محیط کار مقابل ساختمان دادگاه عالی آمریکا تجمع کردند.

آخرین اخبار