پیام نماینده مردم شهرضا به مناسبت شروع به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا

سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان درمجلس شورای اسلامی به مناسبت شروع به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان شهرضا در پیامی تاکید کرد: شوراهای اسلامی نماد بارز مردمسالاری دینی و استفاده از نظر مردم در تعیین سرنوشت جامعه است.

آخرین اخبار