بخشدار مرکزی شهرضا خبر داد

تشکیل پلیس محله محور در بخش مرکزی شهرضا

بخشدار مرکزی شهرضا گفت: گروه‌هایی تحت عنوان پلیس محله محور با محوریت نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج و شورای دهیاران تشکیل شده است و نتایج و دستاوردهای خوبی در روستاها داشته است.

آخرین اخبار