موج دوم بیداری اسلامی در یمن منافع‌ کشورهای مستبد منطقه را به خطر انداخته است

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: شورای امنیت به نظر آنها وقعی ننهاد و این نشان می دهد که پیشنهاد این شورا در عرصه بین‌الملل قابل پذیرش نیست.

آخرین اخبار