تعداد زیردریایی‌های چین از آمریکا پیشی گرفت

تعداد زیردریایی‌های دیزلی و هسته‌ای نیروی دریایی چین از تعداد زیردریایی‌های نیروی دریایی آمریکا بیشتر شد.

آخرین اخبار