بروجردی در نشست‌خبری:

راه همواری برای تصویب پروتکل الحاقی در مجلس وجود ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس است، گفت: راه همواری برای چنین مصوبه‌ای در مجلس وجود ندارد.

آخرین اخبار