همایش خانوادگی عماران ولایت در شهرضا برگزار شد

همایش خانوادگی عماران ولایت با حضور فرماندهان و شوراهای حوزه مقاومت بسیج شهید قانع شهرضا در خانه معلم شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار