شهرضانیوز گزارش می‌دهد

معضل بد مصرف کردن آب در شهرضا کم‌آبی را تشدید می‌کند/ پلمب ۴۹ چاه غیرمجاز در شهرستان شهرضا

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شهرضا مطرح شد که متأسفانه بیش از آنکه خطر کم آبی ما را تهدید کند، با معضل بد مصرف کردن آب در شهرضا مواجه هستیم.

آخرین اخبار