تبریز نامزد شهر جهانی فرش می شود

هیات رییسه شورای جهانی صنایع دستی اعلام کرد :تبریز نامزد عنوان شهرجهانی صنایع دستی در حوزه فرش دستباف در سال ۲۰۱۵ می شود.

آخرین اخبار