عضو کارگروه مشترک مجلس و شورای رقابت خبر داد:

اعلام نتیجه نهایی قیمت خودرو ؛۲۰ مرداد

عضو کمیسیون صنایع مجلس از برگزاری سه جلسه این کارگروه برای بازنگری در قیمت خودروها خبر داد و گفت: نظر نهایی این کارگروه حدود ۲۰ مرداد اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار