ملت ایران همچنان آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن اصلی خود می‌داند

شورای تبین بسیج دانشجویی با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهورتأکید کرد: امتیازدهی به شیطان بزرگ باعث جری‌تر شدن آن برای گرفتن امتیازات بیشتر می‌شود.

آخرین اخبار