ارتقاء مناسبات ایران و چین تا سطح استراتژیک

سفیر ایران در چین مناسبات تهران و پکن را در تمامی عرصه ها مثبت خواند و تاکید کرد که مقامات ایران و چین بر ارتقاء این روابط تا سطح استراتژیک توافق دارند.

آخرین اخبار