دکتر کوشکی:

در تعیین رئیس دانشگاه گردن کلفتی می کنند

کوشکی با اشاره به طرح سلب اختیار شورای انقلاب فرهنگی برای تعیین روسای دانشگاه ها گفت: این امر حد جایگاه رئیس دانشگاه را در حد رئیس یک اداره کاهش می دهد.

آخرین اخبار