در جلسه هیئت دولت

دستور رئیس‌جمهور برای پاک‌سازی چهره شهرها از پدیده تکدی‌گری و اعتیاد

روحانی از وزارت تعاون، وزارت کشور، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و مسئولین محلی خواست تا پاکسازی چهره شهرها از این پدیده ناهنجار اجتماعی را با جدیت دنبال کنند.

آخرین اخبار