داعش روزانه ۵۰۰ میلیون دلار نفت فروخته است

نماینده کرد مجلس عراق گفت : داعش روزانه ۵۰۰ میلیون دلار از نفت عراق را به بازرگانان کرد ، ترک و عرب فروخته است.

آخرین اخبار