مسئول تشکل های تبلیغات اسلامی اصفهان خبرداد:

تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در هیئات مذهبی

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: هیئات مذهبی در شهرستان ها باید یک شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دهند.

آخرین اخبار