تعلل ۴ماهه شورای اقتصاد در بررسی درخواست غیرانحصاری بودن خودرو

در حالی بیش از ۴ ماه از ارسال نامه وزارت صنعت به شورای اقتصاد درباره خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری می‌گذردکه هنوز این موضوع در دستورکارقرار نگرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد

سال آینده قطعی گاز نداریم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: از سال ۹۴ پیش‌بینی می‌شود با تدابیر اتخاذشده در زمینه تولید و تأمین، قطعی گاز در سراسر کشور نخواهیم داشت.

آخرین اخبار