فرماندار شهرضا:

نقش شورای شهرستان در حل مشکلات شهرضا بسیار تأثیرگذار است

فرماندار شهرضا گفت: شورای اسلامی شهرستان شهرضا می‌تواند در تمام وجوه شهر و شهرستان دخیل باشد و مشکلات فرهنگی، اقتصادی را رسیدگی و پیگیری کند.

آخرین اخبار