فرماندار شهرضا خبر داد

دولت تدبیر و امید از طریق بسیج و سپاه طرح‌های اقتصادی زودبازده را دنبال می‌کند

فرماندار شهرضا گفت: دولت تدبیر و امید از طریق بسیج و سپاه طرح‌های اقتصادی زودبازده را دنبال می‌کند و ما نخستین شهرستانی هستیم که این طرح را اجرا می‌کنیم.

آخرین اخبار