گزارش تصویری/ شورای آموزش و پرورش شهرستان شهرضا

شورای آموزش و پرورش شهرستان شهرضا با حضور مسئولین شهرستان برگزار گردید.

آخرین اخبار