در اعتراض به شیوه عزل و نصب روسای دانشگاه ها

۱۸ عضو شورایعالی انقلاب به روحانی نامه نوشتند

۱۸ تن از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در اعتراض به شیوه عزل و نصب روسای دانشگاه ها توسط وزیر علوم، نامه ای به رئیس جمهور نوشتند.

آخرین اخبار