جزئیاتی از جلسات کارگروه حجاب و عفاف در مجلس/طراحی لباس مناسب برای کارمندان دولت

عضو کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد:اکثر وزارتخانه ها طرح عفاف که یک طرح جامع فرهنگی است را یا توجهی به آن نکرده و یا اینکه به صورت زنانه به آن نگاه کرده اند.

آخرین اخبار